Recipro-A staat voor reciprocal architecture. Wederkerigheid is het uitgangspunt voor wat ik maak. Dit kan tot uitdrukking komen in de aard van samenwerking, in de samenkomst van materialen en in ruimtelijke zin.

Ik streef ernaar te maken wat ik ontwerp. Het vooruitzicht op het realiseren informeert het ontwerp en de beste ontwerplessen schuilen in de arbeid van het maker ervan. Oftewel: wederkerig.

Jason